نشان

این فیلم درباره ی "عَلَم" یا علامت است که در مراسم عزاداری عاشورا حمل می شود. و به چگونگی ساخت عَلَم و استادکاران عَلَم‌ساز، رسوم علم کشی و علم‌داری می پردازد. و وجوه تاریخی و نمادین علم و اجزاء بکار رفته در آن را مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی