چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

مستند بلند چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر فیلمی درباره عالیجناب بهرام بیضایی است که این اثر به بررسی سینما و تئاتر استاد بهرام بیضایی میپردازد و میکوشد در گفتگو با همکاران ایشان و یا صاحب نظران عرصه هنر و فرهنگ به شناخت بیشتر آثار و اندیشه ایشان دست یابد این فیلم نخستین مستند بلند مستقل درباره استاد بهرام بیضایی هست که در سینمای ایران ساخته شده است.

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی